Mindfulness

Mindfulness kan beskrives således

Det er bevidst nærvær, hvor vi i hverdagen retter vor opmærksomhed på vores handlinger – øjeblik for øjeblik. Samt at være bevidst om vores tanker, følelser, kropsfornemmelser og holdninger – uden at dømme og vurderer.

Det er et begreb, som er hentet fra Østens meditationspraksis. Ved at anvende Mindfulness meditationer og øvelser, opnås større nærvær og indre ro. Det handler om at træne bevidst nærvær, være med det der er, med accept og venlighed.

Der er forsket meget i de teknikker der bruges i Mindfulness. I den vestlige verden forskes der mere og mere i effekten af Mindfulness. Det har vist sig at træningen har en dybdegående effekt på menneskets holdninger, adfærd og dermed øge vores selvopfattelse, både i forhold til vores fysiske og psykiske bevidsthed.

Når vi træner Mindfulness, kan det blive til en ændring af vores livsopfattelse og dermed øge vores livskvalitet.

Både Kræftens Bekæmpelse og Gigtforeningen bruger Mindfulness til smertelindring og modvirke stress og depression. Hjerneforskere i USA fortæller, at gennem et 8 ugers forløb, med daglig Mindfulness praksis, udvikles to nye hjernebaner, som skaber disse forandringer.

Meditation er en del af Mindfulness-træning. I meditation integreres hjernens arbejde med krop og sjæl. Meditation er at komme bag om tanker, følelser og fysiske sansninger. Med meditation bliver du bedre til at slippe tankestrømmen.

Det centrale i Mindfulness-træning er, at arbejde hen imod at være bevidst nærværende i både tanker, krop og følelser og i hver eneste handling og i hvert øjeblik.

 

Hvorfor Mindfulness?

Stress er et af vor tids mest omtalte begreber. Det er en tilstand der opstår, når vi bliver udsat for en overbelastning, som vi ikke evner eller har ressourcer til at klare. Det er ikke en sygdom, modsat depression, men en fysiologisk reaktion der sættes i gang, når krop og psyke bliver belastet. Det kan også beskrives som, at vi gør kroppen klar til at yde sit maksimum, hvor kortvarig stress kan være stimulerende og udviklende, mens langvarig stress kan medføre mange sygdomme.

Med enkelte øvelser i Mindfulness meditation, vil du lære at fokusere på de ressourcer, som du allerede har i både krop og sind. Du vil erfare, at jo mere du er i nuet, vil du opnå at være mere autentisk med dig selv og andre i dit liv. Du vil opleve en ro i dine tanker, hvor du kan betragte tankerne, uden at du bliver revet med af dem.

Symptomer på stress
  • Manglende koncentration, og oplevelse af tomhed eller tankemylder
  • Træthed og uhensigtsmæssige søvnmønstre
  • Manglende evne til at tænke på andet end fx arbejde
  • Manglende overskud og engagement i familier og venner
  • Selvkritik og negativ tænkning samt mindre selvværd

Hvis du har brug for hjælp til stress håndtering, kan det både være en mulighed med gruppeforløb eller også en kombination af samtaler og Mindfulness meditationer.

 

Mindfulness i Folkeskolerne

Mindfulness er baseret på meditationer og forskellige øvelser, så som massage, strække kroppen og bruge sanserne, som f.eks. smags- og høresansen.

Der er nogen få skoler i Danmark som bruger Mindfulness til eleverne. Lærere fra de skoler fortæller, at der er kommet mere ro i klasserne, der er ikke længere mobning, eleverne er bedre til at koncentrere sig og det faglige niveau er steget.

Eleverne selv fortæller, at der er mere accept af hinanden og de har fået større fortrolighed med hinanden. De fortæller også, at nu hvor de bedre kan mærke sig selv og hvad de har brug, kan de også bruge det i deres fritidsaktiviteter og derhjemme, både i forhold til konflikter og til at trække sig. De oplever generelt mindre ”stress” i deres hoved, da tankerne ikke længere forstyrrer som før.

Hvis du har interesse i at se optagelser fra en førskole børnehaveklasse i USA, og en i DK, samt ophavsmanden selv, Jon Kabat-Zinn, så er her et link: http://www.personafilm.dk/mindfulness-for-born/

Det jeg bl.a. har lavet med 3. klasses elever er, for hver gang en kort meditation og derefter en lille øvelse. Vi har bagefter talt om, hvad de oplevede og hvordan det var for dem. Efterfølgende fik de en lille ”hjemmeopgave”, med udgangspunkt i det vi lige har lavet. F.eks. efter en smagsøvelse, skulle de være opmærksomme på at være til stede ved et måltid om dagen, hvor de faktisk smager maden og spiser langsomt. En anden øvelse er, at blive opmærksom på sine tanker, hvor vandrer de hen, er det fortid, nutid eller fremtid og er det glædesfuldt eller bekymringer, der præger deres tanker.

Jeg tilbyder Mindfulness til både folkeskoler og gymnasier. Ved Mindfulness får børn/unge en nemmere skolegang, som er tryg, med gode relationer, og hvor deres opmærksomhed og koncentration styrkes, samt hvor alle har en bedre mulighed, for at kunne følge med i undervisningen. En personlig gevinst for barnet og den unge er, at det bliver skabt mere ro i tankerne, de får nemmere ved at styre deres tanker og reaktioner.

Her er to film, hvoraf den ene er fra en 3. klasse og den anden er en 4. klasse man følger, hvor børnene selv kommer med nogen rigtige fine udtalelser, samt en psykolog der forklarer i begge film, hvorfor Mindfulness har så stor betydning for børnene.