Terapi

Hvorfor terapi overhovedet?

Kroppen husker de følelser, som gennem årene er blevet holdt tilbage: Sorg, vrede, glæde, undertrykte seksuelle følelser, overgreb eller ulykker. Ubalancer er i mange tilfælde et resultat af chok, traumer, sorg eller savn.  Undertrykte følelser sætter sig som blokeringer og spændinger i kroppen, og kan skabe grobund for sygdom.
Kroppen er en ”sladrehank”, den er porten til en dybere forståelse af os selv og vor eksistens. Vi taler meget om det, der sker i vores kroppe, især når det gør ondt eller der er andre ubalancer. Der hvor der kan ske forløsning og udvikling er, når vi bliver bevidste om hvad der ligger under for vores krops signaler, vores reaktioner, vores relationer og vores måde at leve livet på.

Børn og unge

Er du usikker på dig selv? Ved du ikke, hvad du skal sige, når du er sammen med jævnaldrende? Tænker du på, hvad de andre mon tænker om dig? Begrænser usikkerheden dig til at gøre det, du gerne vil? Er det svært bare at være dig?

I samtalerne med børn og unge er identitet og selvværdsfølelsen i fokus. Vi vil tale om det, de synes er svært, samt deres dagligdag, interesser, ressourcer, håb og drømme.

Problemstillingerne børn og unge ofte kommer med, er bl.a. mobning, selvværdsproblemer, ensomhed, føle sig udenfor eller anderledes, har uro/koncentrationsbesvær, et eventuelt skoleskift, eksamens skræk, samt løsrivelsen fra forældrene – på en god måde.

Udover de unge mennesker der kommer i min klinik, er jeg også mentor/SPS-vejleder på Allerød Gymnasium ca. 2 dage om ugen. Det er for de unge der har en diagnose som f.eks. ADHD, OCD, Asperger, Angst. Her får de støtte i det faglige og værktøjer til at kunne håndterer deres udfordringer, både i skolen og privat.

Voksne

Føler du dig fastlåst i en situation? Er det svært at se en vej ud af et problem? Føler du dig magtesløs? Fylder negative tanker om dig selv og begrænser de dig i at gøre det, du gerne vil? Kæmper du med et lavt selvværd? Er der svært at mærke kærligheden til dig selv og få sat dine grænser?

Overordnet kan grundende være mange, for at opsøge en psykoterapeut, det kan f.eks. være når angsten for at blive forladt bliver aktiveret, eller angsten for at føle sig alene, føle sig anderledes, udenfor, afmagt, triste negative tanker, dårligt selvværd. Måske har du en følelse af at andre er bedre end dig. Du kan mærke irritation, vrede, sorg eller afmagt i forhold til dine forældre, partner eller venner. Du har måske svært ved at vælge retning i dit liv.

Du kan også have en følelse af at livet er trist og svært at overkomme, føle dig stresset og overbebyrdet, måske af andre eller af dig selv i form af tanker og/eller gøremål. Eller har du brug for at frigøre dig fra tidligere mønstre, en partner eller noget andet, som er svært for dig at bryde?

Jeg vil kunne hjælpe og støtte dig med bl.a. at:

  • bevidstgøre dine tanker og handlinger (før en bevidstgørelse, er det svært at ændre noget)
  • derved forstå dine tanker, følelser og reaktioner
  • mærke dine egne behov og grænser
  • fastholde dit eget perspektiv og ønsker
  • få gode redskaber til at tage et bevidst valg ud fra dine egne værdier

Par

Oplever du tit, at du og din partner taler forbi hinanden eller er kommunikationen gået i stå? Føler du dig ikke hørt? Har I glemt, hvorfor I valgte hinanden?  Mangler I inspiration til at udvikle forholdet?

Hvad er det præcis vi hører vores partner sige og det vi hører, er det egentlig det sagte? Bliver begge parter hørt lige meget og hvordan leveres budskaber, ønsker, længsler eller det modsatte; kritikken, bebrejdelserne?

I parterapi handler det om at begge parter bliver hørt, lige meget. Ikke bare hørt, men skabe et nærvær med respekt for hinanden, samt en dybere forståelse for den anden, hvor begge parter tager ansvar for deres del.
Kærligheden har svært ved at vokse, sågar forblive, hvis der i et parforhold ikke bliver skabt fortrolighed og nærhed, der er med til at skabe ønsket om at være forenet.
De par jeg har haft igennem årene, har haft mange forskellige problemstillinger. Dog som fællesnævner er det ofte, at intimiteten og nærheden er smuttet og dermed den dybere interesse for hinanden.

Nogen ved med sikkerhed at de vil hinanden, men har brug for hjælp til at komme tættere på hinanden eller bearbejdet kriser de har haft, og til tider, få hjælp til, at lægge de sagt ord bag sig, som er blevet sagt i vrede, frustration, sorg og afmagt.

Andre har brug for at blive afklaret omkring, om der egentlig er mere at bygge forholdet på og hvis ikke, så skabe en respektfuld kommunikation omkring de beslutninger der skal træffes afslutning, især væsentlig når der er børn i forholdet.

I parsamtalerne er der fokus på såvel signaler om ubalance i parforholdet som det, der skaber glæden og byggestenene i jeres forhold. Vi taler om jeres behov, som individ og i relationen med hinanden, ligesom vi også har fokus på den enkeltes bidrag til forholdet. Ikke mindst er kommunikationen det bærende. Der vil være fokus på jeres måde at tale sammen på og udvikling af en anerkendende dialog. Der vil også være fokus på anerkendelse og flere fortællinger om forholdet og hinanden, end udelukkende problemhistorien og det, der ikke fungerer.
I vil få mulighed for, at finde inspiration til at udvikle forholdet og blive mindet om, hvorfor I valgte hinanden.

Familieterapi

Viser jeres barn/børn/teenager tegn på mistrivsel? Bliver uenigheder til konflikter, hvor der ikke opnås enighed? Er den gensidige tillid og respekt for hinanden forsvundet? Bliver der talt hårdt eller råbt, mere ind talt kærligt til hinanden?

Når der er mistrivsel i familien påvirkes alle familiemedlemmer og der kan opstå usikkerhed om, hvordan man bedst hjælper og støtter hinanden.

I familiesamtalerne kommer alle til orde og får mulighed for at tale om det, der er vigtigt for den enkelte. Her er mulighed for at sætte ord på det der er svært, men også at se fremad og tale om, hvordan I gerne vil tale sammen og være sammen i jeres familie.
Intentionen er, at alle går fra familiesamtalen med en større forståelse for hinanden, dermed ofte større accept af hinanden, tydeligere kommunikation og muligheder for nye måder at være sammen på.